Հանդես

Հայագիտության հարցեր 1 (10)

ՀՀԻ

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2017 թ.

252 էջ

Տիտղոսաթերթ Սահակյան Ա. Մի համաշխարհային խորհրդանիշի հուդայական ակունքը. տապանակիր լեռան ավանդապատումը և Հայաստանի սրբազնացումը Վարդանյան Ա. Մամիկոնյանները 774-775 թթ. հակաարաբական համաժողովրդական ապստամբության շրջանում Պետրոսյան Գ. Թուրքիային տարածքային զիջումների հարցը Տրապիզոնի հաշտության խորհրդաժողովում (1918 թ. մարտ-ապրիլ) Հայրունի Ա. Հայկական հարցը Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության մեջ գերմանա-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում (1918 թ. մարտ-հունիս) (գերմաներեն) Ազատյան Ա. Հայաստանի խորհրդայնացման մայիսյան փորձի գնահատման շուրջ Պողոսյան Ն.«Հումանիտար ինտերվենցիայի» հասկացությունը և հայերի պաշտպանության համար ինտերվենցիաները Ռաֆայել Լեմկինի գործերում Հայրապետյան Տ.Հակաալիևյան դժգոհությունների ճնշումը և Հեյդար Ալիևի դիրքերի ամրապնդումն Ադրբեջանում (1995-1998 թթ.) Միրզոյան Է.Ազգային ինքնության խնդիրը «Ակօս» երկլեզու շաբաթաթերթում Հրանտ Դինքի խմբագրապետության տարիներին (1996-2007) Ավագյան Ա.Վահան Թեքեյան-Լևոն Զավեն Սյուրմելյան. սերտ բարեկամություն և անդարձ բաժանում Պետրոսյան Վ. Հին հայերենի եռաբարբառյան կազմությունները (համաժամանակյա հայեցակետ) Թելյան Լ. Շարահյուսական նորմ. զուգաձևեր և շեղումներ Սարգսյան Ա. Թվային համաձայնությունը հայերենի բարդ նախադասություններում Զաքարյան Ս.Արդյո՞ք սքոլաստիկական էր XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը Պողոսյան Վ. Հ. Ա. Մանանդյանի և նրա վրացի գործընկերների գիտական համագործակցության շուրջ (ռուսերեն) Ադամյան Ն.Փաստաթղթեր Կովկասի Հայոց Բարեգործական ընկերության գաղթականներին ցուցաբերած օգնության պատմությունից (1915 թ. հունվար, նոյեմբեր) (ռուսերեն) Պողոսյան Ն. Հրաչիկ Միրզոյան, Հայ գրքի և գրատպության պատմության փիլիսոփայական անդրադարձներ Պետրոսյան Վ Նիկոլայ Հովհաննիսյան, Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը Բայբուրդյան Վ.Շիրակ Թորոսյան, Ծովային ելքի հիմնահարցը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունում 1919-1920 թթ Թունյան Վ. Ղարաբաղ. պատմություն առճակատման համատեքստում (ռուսերեն) Հայրունի Ա. Էդվարդ Ֆիջիջյան (հրատարակիչ), Հայոց ցեղասպանությունը գերմանալեզու օրաթերթերի հայելիում 1912-1922 թթ Տագէսեան Ա. Յակոբ Չոլաքեան, Տարեգրութիւն Հայ Աւետարանական Բէթէլ Վարժարանի (1923-2013) Տեղեկություններ հեղինակների մասին Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների
ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-92
Էլ-փոստ` info@armin.am

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Կայքի նյութերի մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման, մեջբերումների կատարման դեպքում հղումը պարտադիր է` www.armenianlanguage.am